Materiał


Poprawnie przygotowana lista materiałowa powinna być czytelna i jasna dla każdego. Jeżeli element nie ma zdefiniowanego materiału, na liście materiałowej pojawia się piękne: Materiał . czasami z pewnych względów nie oznaczamy materiału, jak w takiej sytuacji pozbyć się tego wpisu i zastąpić go czymś innym?

W jawnych ustawieniach SW ani w rejestrze nie da się zmienić opisu „Materiał ”. Zaszyte jest to funkcjach programu. Jest już zgłoszone jako usprawnienie systemu umożliwienie klientowi modyfikowanie tego tekstu.
Na razie musimy radzić sobie inaczej. W załączniku masz model złożenia w którym są dwie tabele BOM. Po uruchomieniu złożenia zmień materiał w części. Ciekawą rzeczą są tutaj kolumny „Mój materiał”. Stworzone są metodą warunkową, z wykorzystaniem funkcji „IF” w równaniach.
Ogólna składnia:   IF(`Materiał`=”Materiał „;”Brak materiału”;’Materiał’)
JEŻELI(warunek;to;w pozostałym przypadku)
Jak się to robi:

1. Wskazujesz kolumnę i wybierasz równanie

2.  Wskazujesz znaczek edycji równania

3.  Korzystasz z wbudowanego menu rozwijanego aby zbudować warunek

4. Wprowadzasz nazwę kolumny
5. Zapisujemy tabelę jako szablon

Uwagi:
a) W warunku możesz odnieść się do istniejących kolumn w tabeli, lub do właściwości
b) Należy zwracać uwagę na znaczniki: (” ”) (‘ ‘)
c) Niekorzystanie z wbudowanego kreatora może spowodować wadliwe działanie funkcji
Zbudowałem takie tabele gdy kolumny z materiałem systemowym sa widoczne i gdy takiej kolumny nie ma.

Powodzenia,
SB