Serwice pack 2.0 dla SolidWorks 2011


Użytkownicy posiadający ważną usługę subskrypcji mogą pobrać wersję SolidWorks 2011 SP2.0. Aktualizacja możliwa jest do pobrania ze strony SolidWorks po uprzednim zalogowaniu do Customer Portal lub bezpośrednio po uruchomieniu programu za pomocą menedżera instalacji.

Co dodano:

Opcje

Wymiary

W Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wymiary > Objaśnienie otworu, Ogranicznik pozwala na wybranie standardu do użycia w objaśnieniach otworów, albo standard dokumentu albo standard otworu.


Drzewo operacji FeatureManager

W Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Drzewo operacji FeatureManager, opcja Włącz filtr drzewa operacji FeatureManager pokazuje lub ukrywa pole na górze drzewa operacji FeatureManager, gdzie można wpisać tekst do filtrowania.


Arkusz blachy

W Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Arkusz blachy, opcja Utwórz wiele rozłożonych modeli kiedy operacja tworzy wiele obiektów arkusza blachy tworzy operacje rozłożonego modelu. Kiedy opcja ta jest wybrana, jeżeli użyjemy operacji do utworzenia dodatkowych obiektów w części arkusza blachy, każdy nowy obiekt otrzymuje operację arkusza blachy i rozłożonego modelu.
Opcje eksportu

Powierzchnia ograniczona (typ 143) jest nową opcją eksportu IGES, która pozwala na eksportowanie okresowych ścian bez dzielenia ich na nieokresowe ściany, jak na przykład walce.
PhotoView 360

Przywrócono obsługę dla trójwymiarowego drewna. Jak w poprzednich wersjach PhotoWorks, trójwymiarowe drewna będą nadal wyświetlane jako dwuwymiarowe tekstury ze sterownikami mapowania ale będą zawsze renderowane śledzeniem promieni bez wymagania jakiegokolwiek mapowania.

* Wyglądy trójwymiarowego drewna zastosowane przed SolidWorks 2011 będą renderowane w PhotoView 360 zgodnie z oczekiwaniami.
* Wyglądy trójwymiarowego drewna zastosowane przed SolidWorks 2011 pakiet Service Pack 2.0 ale po SolidWorks 2011 Alpha1 muszą być zastosowane ponownie, aby były one renderowane jako trójwymiarowe drewna.