Blender


Po pierwsze
Darmowy BLENDER
Wspaniała aplikacja do modelowania animacji, zjawisk fizycznych, efektów specjalnych i wizualizacji i much, much more….
Po drugie
Darmowy GIMP
Narzędzie do zaawansowanej obróbki zdjęć …
Po trzecie
Darmowy Inkscape
Bezpłatny program do grafiki wektorowej…
Po czwarte i najważniejsze
Blender z Witoldem Jaworskim

A to wszystko w

„Wirtualne modelarstwo” – e-książka, udostępniona wszystkim na zasadach Creative Commons (pewne prawa zastrzeżone).
A w niej:
1112 stron
3600 ilustracji

Kompletna biblia uczy jak w darmowych narzędziach zbudować dokładny model samolotu.
Gratuluje motywacji.

GS