SolidWorks 2011 sp 5


Service Pack 5.0 w wersji Early Visibility (EV) jest juz dostępny dla użytkowników z aktualną subskrypcją.

Zmiana dotyczy:

Przezroczystość komponentów

W pakiecie Service Pack 5.0 zastępowanie przezroczystości najwyższego poziomu działa teraz prawidłowo. Poprzednio, po ustawieniu przezroczystości komponentu na poziomie podrzędnym, w przypadku próby anulowania przezroczystości na najwyższym poziomie zastępowanie nie działało i komponent pozostawał przezroczysty. Nieprawidłowe zachowanie występowało tylko, gdy podzespół najwyższego poziomu został utworzony w programie SolidWorks 2010 lub SolidWorks 2011. W pakiecie Service Pack 5.0 komponenty wyświetlane wcześniej jako przezroczyste mogą być teraz wyświetlane jako nieprzezroczyste, ponieważ zastępowanie przezroczystości na najwyższym poziomie jest teraz obliczane prawidłowo.