SolidWorks 2012 premiera


SolidWorks 2012 NOWE FUNKCJE
LARGE DESIGN REVIEW
Narzędzie Large Design Review oferuje najszybszy sposób otwierania i analizowania dużego złożenia. Użytkownik może korzystać z funkcji przejścia, przekroju oraz wymiarowania, a także otworzyć dowolny komponent złożenia.
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Można błyskawicznie otwierać oraz analizować duże złożenia w dowolnym celu, bez potrzeby korzystania z zaawansowanego komputera ani specjalnego przygotowywania plików.
UDOSKONALENIA LINII MAGNETYCZNYCH I ODNOŚNIKÓW
Linie magnetyczne umożliwiają automatyczne i precyzyjne ułożenie odnośników na rysunku. Odnośniki są przyciągane do linii magnetycznych i można je przemieszczać od jednej linii magnetycznej do innej.
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Odnośniki są tworzone i umieszczane dokładnie tam, gdzie powinny się znajdować, co pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na opisywanie szczegółów i wyrównywanie rysunków.
FUNKCJA „PASEK WŁĄCZENIA BLOKADY”
Funkcja „pasek włączenia blokady” pozwala kontrolować, czy poszczególne funkcje mają być przebudowywane czy nie. Dodatkowe funkcje można dodawać bez potrzeby przebudowywania wcześniejszych. W każdej chwili funkcje można odblokować.
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Projektowanie skomplikowanych modeli, w ramach których przebudowa określonych funkcji nie jest pożądana, zostaje zdecydowanie przyspieszone.
UDOSKONALONY EDYTOR RÓWNANIA
Edytor równania został całkowicie odświeżony, aby ułatwić nawigację i obsługę. Wyróżnianie elementów składni jest szczególnie pomocne podczas rozwiązywania problemów związanych z równaniami. Funkcja wyświetlania wielu widoków pozwala wyświetlić widok zmiennej, widok równania, widok wymiarów oraz widok kolejności rozwiązywania.
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Nowe funkcje pozwalają szybciej tworzyć równania oraz łatwiej analizować kolejność ich rozwiązywania.
NARZĘDZIE DO SZACOWANIA KOSZTÓW
Narzędzie SolidWorks® Costing automatyzuje obliczanie kosztów produkcji arkuszy blachy i części obrabianych maszynowo. Po modyfikacji projektu lub zmianie konfiguracji części natychmiast widoczna jest nowa, zaktualizowana wycena kosztów produkcji. Domyślne szablony można dostosować tak, aby odpowiadały konkretnemu środowisku produkcyjnemu.
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Mając stały wgląd w bieżącą wycenę kosztów podczas modelowania różnych scenariuszy, projektanci mogą w całym procesie projektowania podejmować bardziej przemyślane decyzje. Automatyzacja procesu kosztorysowania pozwala zwiększyć możliwości sprzedaży.
OPTYMALIZACJA RUCHU
Funkcja optymalizacji ruchu automatycznie wykorzystuje wyniki analizy ruchu do tworzenia czujników i lepszego doboru parametrów mechanicznych, takich jak wielkość silnika, obciążenia łożyska oraz wartość skoku. Można dynamicznie dostosowywać dowolne dane wejściowe i natychmiast sprawdzać zmiany w zakresie powiązań lub celów.
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Optymalizacja projektu odbywa się w krótszym czasie dzięki odpowiedniemu dostosowaniu konfiguracji mechanizmu do właściwości silników i siłowników, a także wymuszeniu przestrzegania ograniczeń dotyczących zakresu oraz obciążenia łożysk.
FUNKCJA WYSZUKIWANIA ZINTEGROWANA Z OPROGRAMOWANIEM SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM
Zintegrowana funkcja wyszukiwania w programie Enterprise PDM umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie w bieżącym oknie Eksploratora — bez konieczności uruchamiania osobnych okien dialogowych. Można korzystać z opcji ulubionych wyszukiwań lub otworzyć narzędzie pełnego wyszukiwania z dostępem do wszystkich opcji.
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Ograniczenie liczby otwieranych okien dialogowych pozwala uzyskać większą przejrzystość.
REALISTYCZNE ODWZOROWANIA W NARZĘDZIU 3DVIA COMPOSER™
Generowane obrazy 3D charakteryzują się większym realizmem dzięki możliwości nakładania cieni poszczególnych części, dodawania okluzji otoczenia oraz cieni do paneli 2D. W celu wyróżnienia konkretnych obszarów można również dodawać efekty poświaty.
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Precyzyjna kontrola obiektów renderowanych w narzędziu 3DVIA Composer pozwala nadać większy realizm generowanym wizualizacjom.
SOLIDWORKS SUSTAINABILITY
Narzędzie Sustainability wyposażono w nowy, zaawansowany interfejs użytkownika, umożliwiający dokładniejsze modelowanie procesów z zastosowaniem parametrów, takich jak materiały uzyskane z recyklingu oraz czas eksploatacji. Użytkownik uzyskuje również dostęp do materiałów Sustainability Extras zaraz po ich udostępnieniu — bez konieczności czekania na publikację pakietów Service Pack czy nowych wersji produktu.
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Produkty można modelować w bardziej precyzyjny sposób z wykorzystaniem nowych scenariuszy „jeżeli-to” oraz lepszej obsługi unikatowych i dostosowanych materiałów, których nie utworzono w standardowej bazie danych materiałów SolidWorks.
WYSZUKAJ POLECENIA
Funkcja wyszukaj polecenia pozwala szybko znaleźć polecenia, do których dostęp jest utrudniony lub których nie ma na standardowych paskach narzędzi. Polecenia znalezione w oknie wyników wyszukiwania można uruchamiać, przeciągać i upuszczać lub lokalizować przez podświetlenie na paskach narzędzi albo rozwijanych menu.
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Funkcja wyszukiwania poleceń pozwala szybko uzyskać wysoką wydajność oraz łatwiej dostosować interfejs użytkownika oprogramowania SolidWorks w celu usprawnienia toku prac.
7
8