Gdzie są kolory w SolidWorks?


W SolidWorks możesz pracować z kolorami na kilka różnych sposobów. Zasadą jest, że malowanie jest trudniejsze im więcej kolorów występuje na jednym elemencie. W łatwy sposób można nad tym zapanować wybierając interesujący nas fragment modelu i używając menu spod prawego przycisku myszy, lub menu kontekstowego pojawiającego się po wskazaniu elementu.

W menu wyglądu można zobaczyć dla jakiego elementu kolor jest zdefiniowany.

W tym miejscu możemy wybrać czy kolor będzie przypisany do ściany, operacji, elementu, czy całej części.
Jeżeli chcesz zobaczyć przegląd wszystkich zdefiniowanych kolorów w części (z wyłączeniem ścian), można to zrobić przy pomocy Menadżera Operacji.
Kliknij małe strzałki w górnej części menu aby rozwinąć wygląd (Pokaż okienko wyświetlania).

Wskazówka do definiowania kolorów i tekstur z poziomu złożenia dla wybranych części i ścian bez otwierania okna szczegółów operacji.

Przeciągnij z prawego panelu wyglądu wybrany kolor lub materiał nad wybraną część. Po upuszczeniu pojawi się kontekstowe menu które pozwala w jakim zakresie dany wygląd ma być zastosowany. Możemy tu wybrać spośród: ściana, operacja, bryła, część, złożenie.
model autorski CADButcherCopter
Pozdrawiam,