EPDM 2

Wsółpraca konstruktorska – SolidWorks Enterprise PDM


…………………………………………………………………………………………………………………..

SolidWorks ENTERPRISE PDM

…………………………………………………………………………………………………………………..

kontrola danych pozwala usprawnić współpracę i zwiększyć innowacyjność

CZY TE WYZWANIA WYDAJĄ SIĘ ZNAJOME?

„Dostawca nie słyszał o najnowszych zmianach.”
„Dlaczego nie udaje nam się sprawić, aby nasz proces ECO działał?”
„Powinniśmy zaktualizować nasze projekty — ale aktualizacja każdego pliku w naszym łańcuchu dostaw byłaby koszmarną pracą.”
 

OPROGRAMOWANIE SOLIDWORKS EPDM DBA O TWOJE DANE

SolidWorks® Enterprise Product data Management (EPDM) centralizuje przechowywanie wszystkich danych inżynieryjnych oraz skojarzonych z nimi plików, znacząco skracając czas potrzebny do wyszukiwania części, złożeń oraz rysunków, a także ułatwiając ponowne użycie projektów. Jako część pakietu SolidWorks służącego do opracowywania produktów — obejmującego funkcje do projektowania, symulacji, projektowania zrównoważonego, zarządzania danymi i komunikacji technicznej — program EPDM udostępnia centralne, indeksowane repozytorium zapewniające szybki dostęp do informacji. oferuje także funkcje kontroli wersji zarówno w przypadku mniejszych zmian, jak i gruntownych przekształceń projektu, co zapobiega utracie danych i pozwala zintegrować procesy robocze w celu poprawy wydajności kontroli oraz opracowywania ostatecznych wersji projektów. oprogramowanie SolidWorks EPDM umożliwia znacznie szybsze wdrożenie niż konkurencyjne rozwiązania z zakresu zarządzania danymi i charakteryzuje się wysoką skalowalnością, dzięki czemu równie dobrze odpowiada potrzebom małych grup roboczych, jak i zespołów liczących setki pracowników w różnych biurach na świecie.

Szybkie znajdowanie danych i kontrola dostępu

dzięki narzędziom pozwalającym na szybkie i skuteczne znajdowanie, współużytkowanie i ponowne wykorzystanie danych firma projektowa może się całkowicie skupić na innowacjach w produktach.

 • Można wyszukiwać dane na wiele sposobów, między innymi według nazwy dokumentu lub pliku, zawartych danych lub dostosowanych właściwości, takich jak numer części, opis oraz bieżący stan toku prac (np. wypuszczony na rynek, w trakcie projektowania itd.).
 • Schematy wyszukiwania można zapisać, co pozwala na ich łatwe ponowne wykorzystanie przez poszczególnych projektantów lub całą firmę.
 • Funkcja kontroli wersji chroni przed przypadkowym zastąpieniem plików przez projektantów.
 • Można w łatwy sposób tworzyć listy materiałów dla poszczególnych działów.
 • Można wyświetlać i drukować ponad 250 różnych typów dokumentów, w tym głównych formatów plików CAd, dokumentów pakietu Microsoft® Office, obrazów, animacji itp.
 • Dane są chronione przed kradzieżą, uszkodzeniem lub nieodpowiednim wykorzystaniem za pomocą funkcji bezpiecznego logowania.
 • Stała gwarancja, że dział produkcji dysponuje prawidłową wersją, pozwala uniknąć  kosztownych błędów.

Szybkie wdrażanie i skalowanie

Możliwość wdrożenia rozwiązania SolidWorks EPDM w ciągu kilku dni, a następnie elastycznego skalowania w miarę zwiększenia liczebności personelu, placówek oraz partnerów firmy gwarantuje natychmiastowy zwrot z inwestycji.

 • Wysoka skalowalność umożliwiająca obsługę setek użytkowników.
 • Program szybkiego uruchomienia umożliwia rozpoczęcie korzystania z produktu w ciągu zaledwie pięciu dni.
 • Oprogramowanie SolidWorks EPDM można szybko dostosować do procesów projektowania, struktury zespołu oraz branży w ramach niestandardowej konfiguracji.
 • Kompleksowy interfejs API oprogramowania SolidWorks EPDM umożliwia tworzenie aplikacji dostosowanych do specyfiki biznesowej prowadzonej działalności.
„WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS EPDM POMOGŁO NAM SZYBKO PRZEKSZTAŁCIĆ MAŁĄ, RODZINNĄ FIRMĘ W ELASTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO POSŁUGUJĄCE SIĘ NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ I POSIADAJĄCE SETKI KLIENTÓW”.
— DavE TETzlaff, Clover industries
 

Szybkie przejście do fazy produkcyjnej

Zastosowanie w pełni zintegrowanego pakietu rozwiązań obejmującego oprogramowanie do obsługi baz danych, łączniki do aplikacji CAD, replikowane serwery oraz interfejs API umożliwiający dostosowanie pozwala od razu pracować z pełną wydajnością.

 • szybkie wdrażanie nowych użytkowników dzięki intuicyjnemu interfejsowi Eksploratora windows®.
 • dostęp do informacji, takich jak „gdzie używane” oraz „zawiera” za pomocą jednego kliknięcia.
 • większa wydajność dzięki możliwości dostosowania menu oraz personalizacji.
 • szybsze znajdowanie plików i łatwiejsze ich porządkowanie dzięki funkcji wyszukiwania zintegrowanej z Eksploratorem windows.

Optymalizacja najważniejszych procesów

Procesy administracyjne, takie jak zatwierdzanie i finalizowanie, nie muszą być uciążliwe. Narzędzia automatyzacji i modelowania graficznego pozwalają zminimalizować czynności administracyjne przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i odpowiedzialności za produkt.

 • Modelowanie procesów roboczych i procedur w firmie odbywa się przy użyciu intuicyjnego interfejsu graficznego.
 • Automatyzacja procesów roboczych oraz procedur zatwierdzania pozwala zwiększyć wydajność, podnieść jakość i lepiej wyznaczać odpowiedzialność za produkt.
 • Błyskawiczny dostęp do zapisu przebiegu zdarzeń pozwala spełnić zewnętrzne i wewnętrzne wymogi w zakresie raportowania, kontroli jakości dokumentów oraz zgodności z normami, a także przyczynia się do ulepszenia procedur.
 • Po zakończeniu zatwierdzonego procesu automatycznie generowane są pliki w popularnych formatach, takich jak np. PDF.

Współpraca bez granic

Firmy opracowujące produkty mogą prowadzić działalność na różnych kontynentach oraz w różnych strefach czasowych jednocześnie. oprogramowanie SolidWorks EPDM umożliwia utworzenie społeczności współpracujących użytkowników bez względu na odległość czy lokalizację.

 • Użytkownicy w rozproszonych lokalizacjach uzyskują szybki dostęp do dokumentacji projektowej przez replikację przechowalni.
 • Pracownicy i partnerzy mają możliwość przekazywania wyników pracy za pomocą portali zdalnego dostępu.
 • Można zarządzać projektami utworzonymi w oprogramowaniu SolidWorks CAD, jak również w wielu popularnych rozwiązaniach innych producentów.

ROZWIĄZANIA SOLIDWORKS DO PROJEKTOWANIA PRODUKTÓW

Oprogramowanie SolidWorks pozwala zmaksymalizować wydajność projektantów i inżynierów, dzięki czemu mogą oni szybciej, wydajniej i oszczędniej tworzyć lepsze produkty. Pełen zakres rozwiązań SolidWorks do projektowania, symulacji, tworzenia zrównoważonych projektów, zarządzania danymi i komunikacji technicznej jest dostępny pod adresem www.solidworks.com/Pl-products2012/. A jeżeli potrzebujesz bliższych informacji już teraz, wystarczy podnieść telefon i wybrać 606 47 25 66.

Sylwester Blajer