SWFS2013-pierwsze spojrzenie3

SolidWorks FlowSimulation 2013


Algorytm Linia równomiernego rozłożenia powierzchni

Algorytm Linia równomiernego rozłożenia powierzchni używa najnowszej technologii opartej na procesorze graficznym GPU do renderowania linii równomiernego rozłożenia powierzchni w interaktywnym trybie czasu rzeczywistego. Zapewnia to optymalne rozłożenie linii na danej powierzchni. Ten nowy algorytm zapewnia lepszą wizualizację wyników, ponieważ podczas manipulowania modelem, w tym również przy powiększaniu obszarów lokalnych, rozłożenie linii jest aktualizowane w czasie rzeczywistym. Linie obliczane są dla pola dowolnego wektora określonego jako parametr (prędkość, strumień cieplny itd.). Linie można wyświetlać tak samo jak trajektorie przepływu i wykresy wektorów.

Karta graficzna użytkownika musi obsługiwać standard OpenGL® 3.3. W razie potrzeby należy zaktualizować sterownik.

Skraplanie przy niskiej temperaturze

Możliwość modelowania skropleń została rozszerzona o niskie temperatury, poniżej -70 stopni C. Pozwala to symulować parę lub wilgotność w warunkach ekstremalnych. Na przykład w przypadku pary przegrzanej, przepływającej przez instalację rurową, możliwość skroplenia w niskiej temperaturze pomaga wizualizować w oparciu o temperaturę rur miejsca, w których skroplenie stanie się problemem.