0021

Nowy dokument w SolidWorks – lokalizacje i szablony


Skąd biorą się nowe pliki tworzone w SolidWorks? Z nicości? A może za sprawą magii pojawia się przestrzeń 3D w której tworzymy nasze wirtualne cuda? A może z myśli? Chyba nie, z myśli bierze się to co powstaje w przestrzeni 3D a sam plik przywołany zostaje z zasobów systemowych. Nowy plik części, złożenia czy dokumentacji płaskiej nie jest niczym innym jak przygotowanym szablonem zapisanym na dysku. Pliki te jako standardowe instalowane są podczas instalacji oprogramowania i używane w kilku przypadkach. Do takiego szablonu mamy dostęp i możemy tworzyć własne standardy na nasze potrzeby ( tym później). Podstawowy szablon umożliwia nam rozpoczęcie pracy, to od niego trzeba zacząć aby myśli stały się modelem 3D. W takim standardowym szablonie wszystkie elementy ustawione są według domyślnych ustawień systemu (tych wprowadzonych przez producenta). Podczas pierwszego uruchomienia (i gdy będziemy korzystali tylko z standardowych szablonów) po wybraniu opcji „Nowy…” zobaczymy:

Aby wywołać okno z klawiatury, posługujemy się kombinacją klawiszy „CTRL+N”. Z tego miejsca mamy dostęp do trzech szablonów: Części, Złożenia i Rysunku. Wybranie szablonu zdeterminuje środowisko jakie zostanie uruchomione. Podstawowy podział to projektowanie części, złożeń i przygotowanie dokumentacji płaskiej, taki podział pozwala na systematyzację dostępnych poleceń. Na przykład projektując część potrzebujemy narzędzi do modelowania bryłowego, powierzchniowego, czy funkcje blachy, lub inne pozwalające kreować model, w złożeniu potrzebujemy narzędzi do pozycjonowania detali względem siebie, tutaj zbędne są wyciągnięcia. Dokumentacja płaska potrzebuje narzędzi do szkicowania i przedstawiania widoków i takie ma. Niektóre palety narzędziowe występują w każdym środowisku, będzie to na przykład zestaw narzędzi do szkicowania czy pomiaru, to jest potrzebne zawsze. Środowiska mogą się przenikać, wystąpi to w sytuacji gdy modelujemy w kontekście (temat na inny artykuł), wtedy potrzebujemy narzędzi do tworzenia geometrii z poziomu złożenia. Elastyczność systemu pozwala w każdej chwili skorzystać z narzędzia które potrzebujemy, a pod ręką zawsze są te których potrzebujemy. Tak to szablon wybrany na samym początku wpływa na pracę.

Lokalizacja domyślna tych plików to „C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2012\templates” w zależności od wersji oprogramowania może być inna nazwa katalogu z oznaczeniem wersji. Jest to lokalizacja domyślna i na dysku systemowym. Niesie to za sobą pewne ryzyko. Jeśli konieczna będzie reinstalacja systemu operacyjnego możemy stracić nasze szablony. Spokojnie, jeżeli nic w nich nie zmienialiśmy zostaną odtworzone podczas instalacji SolidWorks.

Nie zalecam w tej lokalizacji trzymania własnych szablonów z powodu który opisałem wcześniej. Szablony które stworzymy i umieścimy w tej lokalizacji nie odtworzą się. Chyba jasne.

Jeśli już mamy własne (misternie dopracowane) szablony najlepiej trzymać je na innej partycji w wydzielonym katalogu, dzięki temu będziemy mieli możliwość łatwego zarządzania naszymi szablonami. Możemy mieć więcej niż jeden szablon do części czy innych elementów w zależności co projektujemy, lub dla kogo projektujemy (o tym jak opracować własny szablon kiedy indziej). Partycja inna niż systemowa jest dobrym rozwiązaniem jeżeli projektujemy samodzielnie, pracując w zespole dobrze jest trzymać te same standardy, wtedy polecam lokalizację sieciową szablonów. Dzięki temu po aktualizacji szablonu każdy będzie korzystał z nowej wersji. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zarządzanie szablonami poprzez Enterprise PDM, to też temat na inny artykuł.

Aby szablony zlokalizowane w innych zasobach były widoczne przez system, musimy mu o tym powiedzieć. A dokładniej pokazać. W opcjach systemu wybieramy „Lokalizację plików”, a z listy rozwijanej „szablony dokumentu”.

Widzimy tutaj domyślną ścieżkę do szablonów (ta na pierwszej pozycji) i dodane już przeze mnie. Każdy tak dodany katalog będzie zakładką w oknie szablonów. Musimy tylko podczas tworzenia nowego pliku przełączyć się w trym Zaawansowany. Robimy to raz a każde następne wybranie opcji nowy plik przeniesie nas do wyboru zaawansowanego. Będzie się tak działo dopóki świadomie tego nie zmienimy, lub ktoś inny tego nie zrobi. Po wybraniu zaawansowanego tworzenia nowego pliku mamy teraz inny układ okna.

Każda ścieżka zdefiniowana wcześniej na tym oknie jest zakładką. Dodatkowo jeżeli w katalogu który podamy w ścieżce będzie podkatalog z szablonami zostanie on przedstawiony jako zakładka. Dlatego jest tutaj więcej zakładek niż ścieżek. Sposób prezentacji szablonów wybieramy za pomocą filtrów w prawej części okna. Okno to ponadto ma możliwość przedstawienia podglądu szablonu, niektóre szablony mogą mieć już zaprojektowaną jakąś geometrię. Mógłbym opisać jeszcze trzy przyciski w prawej dolnej części okna, ale pozwolę sobie oszczędzić Ci czasu (opis mógłby być dłuższy niż czas potrzebny na ich sprawdzenie)J.

W ten oto sposób SolidWorks i każdy z jego użytkowników pracuje z szablonami. Ważny jest jeszcze jeden szczegół związany z szablonami. Mając ich kilka system może nie wiedzieć którego użyć w sytuacji gdy tworzy coś nowego bez naszego udziału. Na przykład w sytuacji importowania złożenia z pliku pośredniego Parasolid, gdy pracujemy z narzędziami routingu, czy w kontekście wstawiamy nową część. Wtedy tworzy plik złożenia i części z domyślnych szablonów których ścieżka jest zapisana w opcjach systemu. Jeżeli usuniemy domyślne szablony system nie będzie mógł ich użyć dlatego można zdefiniować ścieżki do własnych domyślnych szablonów. Może to być jeden z naszych istniejących. W opcjach systemy na pozycji „Szablony domyślne” określamy które z naszych szablonów mają być używane jako domyślne.

W wersji 2012 możemy zdefiniować czy z podanych szablonów ma korzystać zawsze gdy tego potrzebuje, lub może za każdym razem pytać użytkownika o szablon. Definiujemy to w opcjach.

Pojawia się pytanie, o zabezpieczenie opcji i konfiguracji SolidWorks na wypadek przywracania systemu operacyjnego. Jest to możliwe, pojawi się o tym wzmianka.

Miłego dnia.