SolidWorks 3D


SolidWorks® Premium

SolidWorks® Premium to pełne rozwiązanie 3D do projektowania produktu, zapewniające Twojemu zespołowi projektowemu wszystko co potrzebują w jednym pakiecie: narzędzia do konstrukcji mechanicznych, weryfikacji, symulacji ruchu oraz zarządzania danymi i komunikacji .

Funkcje i korzyści

SolidWorks 3D DesignWielokrotnie nagradzane oprogramowanie 3D

Oprogramowanie SolidWorks do projektowanie mechanicznego. Potężne, innowacyjne a zarazem łatwe w użyciu wiodące rozwiązanie CAD. Oceń więcej alternatywnych projektów, zmniejsz liczbę błędów oraz popraw jakość produktu. SolidWorks jest jedynym produktem oferującym solidną moc modelowania i wydajność, dostosowanym do wykonania każdej pracy, jednocześnie będąc wystarczająco intuicyjnym do nauki dla każdego inżyniera i projektanta.

CircuitWorksCircuitWorks PCB Projektowanie

CircuitWorks jest dwukierunkowym tłumaczem plików IDF oraz PADS dla oprogramowania SolidWorks CAD 3D. Podnosi funkcjonalność poprzez odczytywanie i zapisywać standardowych plików IDF lub PADS ASCII wytworzonych przez Elektryczny CAD (ECAD). Umożliwia tym samym współpracę elektryków i mechaników, integrując potrzeby dopasowania elementów PCB do funkcjonalności mechanicznych produktów. Upraszcza proces rozwoju produktu oraz poprawia jego jakość: CircuitWorks może być użyty z istniejącymi modelami komponentów SolidWorks lub może budować swoje własne, proste modele komponentów używając danych z pliku ECAD.

SolidWorks SimulationPorównuj alternatywne projekty łatwo i szybko

Simulation SolidWorks umożliwia badanie różnych konfiguracji w projekcie i wybór optymalnego rozwiązania w odniesieniu do końcowej produkcji. Simulation SolidWorks zawiera kilka rodzajów obciążeń i ograniczeń w celu reprezentowania rzeczywistych sytuacji życiowych, takich jak siła, ciśnienie i moment obrotowy. Wszystkie obciążenia i ograniczenia są połączone z geometrią i automatycznie aktualizowane wraz ze zmianami w projekcie.

SolidWorks MotionSimulate Real-world Operating Conditions

SolidWorks Motion pracuje wewnątrz okna SolidWorks i wykorzystuje istniejące informacje montażu aby zbudować studia symulacji ruchu. Poprzez połączenie fizycznego ruchu z informacją montażu, SolidWorks Motion może być stosowany w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, jak szacowanie szczytowego momentu obrotowego silnika, zrozumienie działania robotyki w czasie eksploatacji, optymalizacja lub zminimalizowanie dysproporcji siły w systemach obracania, itd..

SolidWorks MotionWiększa wydajność poprzez Zarządzanie Danymi

Bezpieczne zarządzanie i przesyłanie danych projektu inżynierskiego, eliminujące utraty plików, zabezpiecza przed nieautoryzowanymi zmianami i umożliwia jednoczesne projektowanie. SolidWorks Workgroup PDM pozwala łatwo łączyć, poszukiwać i odzyskiwać dane projektowe przy jednoczesnym utrzymaniu złożonych związków plików i historii projektowania.

SolidWorks Routed SystemsProjektowanie systemów rurowych & biblioteka instalacji

SolidWorks Routing oprogramowanie automatyzuje i upraszcza projektowanie wszystkich rodzajów rur, przewodów rurowych, instalacji rurowych i elektrycznych systemów okablowania. Poprawia jakość wykonania konstrukcji i przynosi znaczną oszczędność czasu dzięki możliwości projektowania pod kątem złożenia. Generuje dokumentację rysunkową zespołu przewodów i instalacji elektrycznych wraz ze specyfikacja materiałową i informacjami o połączeniach.
Design Communication ToolsNarzędzia do komunikacji

Udostępniaj koncepcje dotyczące projektowanego produktu i współpracuj łatwiej dzięki SolidWorks Premium. Innowacyjne narzędzia komunikacji projektu umożliwią Twojej organizacji wcześnie rozpocząć działania marketingowe i usprawnić wszystkie fazy procesu rozwoju produktu. Wyróżniamy następujące narzędzia komunikacyjne:

  • 3D Instant Website – Publikuj aktualną interaktywną zawartość 3D w internecie
  • SolidWorks eDrawings Professional – Udostepniaj dane i współpracuj z pozostałymi inżynierami
  • PhotoView 360 – Jedeno-przyciskowy fotorealistyczny rendering dla użytkowników SolidWorks
  • PhotoWorks – tworzenie fotorealistycznych obrazów z modeli 3D CAD
  • SolidWorks MotionManager – Tworzenie plików AVI z części i podzespołów.

 

CAD Productivity ToolsNarzędzia pracy CADZwiększenie skuteczności dzięki wydajnym narzędziom CAD w SolidWorks, które automatyzują najczęściej wykonywane zadania projektowe i poprawiają zdolność do ponownego użycia wcześniej utworzonych prac projektowych. Można także sprawdzać swoje prace projektowe i wklejać części do swojego zespołów bezpośrednio z biblioteki standardowych części. Do grupy tej należą następujące narzędzia pracy:
FeatureWorks – Służy do rozpoznawania operacji w obiektach bryłowych importowanych z innych systemów CAD. Umożliwia ponownego użycie danych 3D CAD utworzonych w różnych formatach plików.
SolidWorks Design Checker – Oszczędzające czas narzędzie zapewniające zgodność z normami projektowania w danej firmie.
SolidWorks Toolbox – Zautomatyzuj montaż dzięki bibliotece znormalizowanych części.
SolidWorks Utilities – Pozwala na szybkie i łatwe porównanie dokumentów, geometrii oraz operacji. Porównywania projektów oraz oszacowywanie zmian.

3D ScanningPrzetwarzaj Modele fizyczne w geometrię 3D

ScanTo3D SolidWorks pozwala otwierać dane skanowanie z dowolnego skanera (pliki siatki lub chmury punktów), przetwarzać te dane, a następnie przekształcać je na modele powierzchniowe lub bryłowe. Znacznie skraca czas potrzebny na przebudowanie skomplikowanych modeli trójwymiarowych z danych niecyfrowych.

DFMXpressProjetowanie dla wytwarzania (DFMXpress)

DFMXpress narzędzie używane do sprawdzania i identyfikacji geometrii modelu, który jest trudny, kosztowny lub niemożliwy do produkcji w konwencjonalnym procesie obróbki skrawaniem. DFMXpress może pomóc zredukować czas potrzebny na konsultacje ze specjalistami od produkcji. Identyfikuje i oznacza projektantowi geometrię, która może znacząco przyczynić się do problemów produkcyjnych.

TolAnalystTolAnalyst

TolAnalyst jest narzędziem do automatyzacji analizy stosów tolerancji – zbiorczą dopuszczalną rozbieżność pomiędzy wymiarami wielu obrobionych części złożenia. TolAnalyst analizuje projekt bazując na porządku i sposobie w jakim części były dodawane do złożenia.

 

Aktualizacje, Wsparcie Techniczne & Zasoby Wartości Dodanej (VAR)

Wraz z Subskrypcją Twój zespół projektowy będzie miał dostęp do nowych wersji oprogramowania i uaktualnień, uprawnienia do wnioskowania o poprawki, bieżące techniczne wsparcie od twórców SolidWorks oraz obszerne zasoby on-line.