SolidWorks PDM


SOLIDWORKS® ENTERPRISE PDM

Oprogramowanie do zarządzania danymi projektu

SolidWorks Corporation wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom, dzięki najnowszej generacji systemowi klasy PDM – SolidWorks® Enterprise PDM. Jeszcze nigdy system klasy PDM nie był tak intuicyjny i rozbudowany równocześnie. SolidWorks® Enterprise PDM poradzi sobie ze wszystkimi wyzwaniami, które mogą być stawiane nowoczesnemu systemowi klasy PDM.

Skuteczna komunikacja jest warunkiem przygotowania właściwego produktu we właściwym czasie i w oczekiwanej przez klientów cenie. Oprogramowanie SolidWorks® Enterprise PDM umożliwia współpracę wszystkim pracownikom firmy w celu szybszego projektowania produktów i zapewnienia im odpowiedniej jakości.

Najważniejsze cechy i możliwości:

Pełna Integracja z SolidWorks®
Płynna integracja z SolidWorks sprzyja wspólnej pracy zespołów projektowych. Wbudowane funkcje automatycznego powiadamiania informują, przypominają lub alarmują członków zespołu, jeśli dany plik został zmodyfikowany lub jego status zmienił się.

Integracja ze środowiskiem Windows
Pierwszy i jedyny komercyjny system zarządzania dokumentacją całkowicie zintegrowany w Windows Explorer. Możesz wykonywać wszystkie funkcje z SolidWorks Enterprise PDM albo w Windows Explorer lub w jednym z jego integralnych aplikacji CAD. W rezultacie nie ma bardziej odpowiedniego interface’u do nauki i uproszczenia operacji niż ten do wdrożenia w firmie oprogramowania Product Data Management.
Zabezpieczony dostęp
Umożliwia upoważnionemu personelowi szybko, łatwo i z dowolnego miejsca dostęp do najbardziej aktualnych informacji o projektach. Gwarantuje to, że właściwe dane są przedstawiane właściwemu użytkownikowi w odpowiednim czasie, zmniejszając w ten sposób błędy.

Pełny przegląd dokumentacji 
Oprócz zdolności do zarządzania wszelkiego rodzaju dokumentami posiada wbudowane wsparcie możliwości przeglądania. Możesz powiększać i drukować ponad 250 różnych rodzajów plików m.in. SolidWorks, AutoCAD, Inventor, Solid Edge, PDF, Microsoft Office, obrazy, animacje, pliki filmowe i wiele innych.

Znajdowanie i ponowne wykorzystanie danych
Zaawansowane funkcje wyszukiwania ułatwiają znalezienie dokumentów na podstawie ich nazw, zawartych danych, dołączony metadanych, stanu pracy, itp. Wyszukiwania mogą być wstępnie definiowane, zapisywane i udostępniane jednemu lub wielu użytkownikom. Gdy żądany dokument został odnaleziony, łatwo może zostać ponownie wykorzystany w nowych projektach.

Niestandardowa konfiguracja i skalowalność
SolidWorks Enterprise PDM jest w pełni konfigurowalny, więc idealnie dopasuje się to każdej struktury zespołu, procesu projektowania czy branży przemysłu. Nawet gdy twoje projekty się rozrosną, będziesz pracować na tym samym wysokim poziomie szybkości, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Manager Szablonów
Wszechstronny Manager Szablonów oparty na kreatorze pozwala na automatyczne tworzenie katalogu zgodnie z prawami przyznanymi użytkownikowi. Dodatkowo funkcja ta może być również użyta do automatycznego generowania formularzy, takich jak listy, faksy, ECN, itp. Dzięki temu dostarcza firmom klasyfikacje i standardy kontroli, które mogą być powiązane ze schematem numeracji (opartym na projekcie) oraz automatycznymi linkami w bloku tytułu.

Rozpowszechnienie projektu
Globalizacja zespołów projektowych wymaga, aby obecne dane projektowe były natychmiast dostępne dla wszystkich członków zespołu, niezależnie od lokalizacji. SolidWorks Enterprise PDM spełnia potrzeby dodatkowej skalowalności przedsiębiorstwa oraz wsparcia procesu tworzenia i zarządzanie duplikatem zbioru dokument /rysunek w sieci WAN dla firm mających swoje siedziby w różnych budynkach lub krajach.

Zautomatyzowany proces zatwierdzania przebiegu prac
Funkcje zatwierdzania przebiegu pdokumentacji pozwalają użytkownikom w wielu miejscach (np. główna siedziba i oddział w inny mieście) stać się aktywnymi uczestnikami rozwoju produktu, przeglądać i omawiać projekty, zlecać zmiany prac inżynierskich, zatwierdzenia ofertę oraz uczestniczyć w innych procesach związanych z produktem. Diagramy Workflow określają ścieżki dokumentów i informacji łącząc różne procesy z osobami odpowiedzialnymi i ich prawami dostępu (odczyt, modyfikacja, zatwierdza, itp.). Automatyczne powiadomienia (e-mail) skłaniają członków zespołu do określonych działań na konkretnych etapach gdy przegląd stanu projektu uwidoczni ograniczenia dla osób zarządzających („wąskie gardła”).

Ścieżka Audytu
Przez cały cykl życia danych technicznych system śledzi i rejestruje każde zdarzenie, każdy przepływ dokumentów i każdą wersję, która wpływa na zbiór danych. Narzędzia audytu zapisują kto, co zrobił i kiedy oraz w jaki sposób i dlaczego każda zmiana została wprowadzona. EPDM pomoże przygotować sprawozdania do użytku wewnętrznego dot. zgodności z przepisami, audytów ISO lub specyficznych dla projektu kryteriów występowania. Ścieżki audytu mogą pomóc zidentyfikować potencjalne problemy i dysk udoskonalanie procesów.

ERP/MRP Connectivity
Używając tego, w pełni funkcjonalnego interfejsu systemu API można zintegrować bazy danych PDM z większością systemów klasy ERP/MRP