SolidWorks Flow Simulation


SolidWorks® Flow Simulation

Jedyne oprogramowanie do symulacji przepływu płynów w pełni zintegrowane z SolidWorks. Ułatwia i przyśpiesza dokładną analizę płynów i gazów.

SolidWorks® Flow Simulation™ jest pierwszym programem do analiz przepływów i analiz termicznych, w pełni zintegrowanym z SolidWorks. W przeciwieństwie do innych programów CFD (obliczeniowej dynamiki płynów), SolidWorks® Flow Simulation™ łączy w sobie wysoki poziom funkcjonalności i dokładności z łatwością użycia. Całkowicie zintegrowany z SolidWorks, SolidWorks® Flow Simulation jest doskonały dla inżyniera, który potrzebuje analizy przepływu, ale nie koniecznie jest ekspertem w dziedzinie symulacji cieczy.

Oprogramowanie to eliminuje konieczność modyfikacji projektu dla innego zewnętrznego systemu analiz, co redukuje czas przygotowania i obniża koszty. Podejście zorientowane na cel pozwala na łatwy wgląd w działanie twojego projektu w warunkach rzeczywistych.

Kup SolidWorks Flow Simulation a inne firmy nie będą miały szans!
 

Ten produkt pozwoli Twojej firmie stać się bardziej konkurencyjną, jednocześnie zapewniając niskie ryzyko korporacyjne. To pozwoli na zaprojektowanie i produkcję najlepszych produktów na rynku.

Wykorzystując narzędzia analiz możesz symulować przepływ cieczy i gazów jak w rzeczywistości. Uruchamiając scenariusze, sprawdzisz założenia „co jeżeli.”. W ten sposób przeanalizujesz przepływ płynów, rozkład temperatur, czy reakcje układu.

SolidWorks® Flow Simulation może być używany w różnorodnych aplikacjach i został zaprojektowany w sposób umożliwiający wyjątkową elastyczność. Czy konstruujesz samochód, skrzydło samolotu czy też zawór wydechowy, użycie SolidWorks® Flow Simulation w procesie projektowania może pozwolić ci na zbudowanie lepszego produktu w krótszym czasie.

Rekomendowane funkcje SolidWorks Flow Simulation:

Analiza wymiany ciepła poprzez radiację pomiędzy powierzchniami o wysokich temperaturach. Również możliwe jest uwzględnienie promieniowania słonecznego.

 

Analiza przepływu wewnętrznego dla cieczy i gazówprzez zawory, regulatory czy przewody.

 

 

Analiza obrotowa punktu odniesienia dla zrozumienia złożonych przepływów wewnętrznych turbo sprężarek (pompy i wirniki).

 

Analiza przepływów nieustalonych do symulacji przepływów nieustalonych w czasie (lub zależna od czasu).

 

Analizy transferu i konwekcji przewodzenia ciepła

 


Dodatkowe możliwości Flow Simulation:

 • arrowAnaliza przepływów wewnętrznych (wymienniki ciepła, urządzenia elektroniczne , klimatyzacja) i zewnętrznych cieczy i gazów wokół ciał stałych (np. przepływ powietrza ponad skrzydłem samolotu lub przepływ wody wokół łodzi podwodnej czy oddawanie ciepła do atmosfery, wpływ wiatru na konstrukcje).
 • arrowAnaliza przepływu turbulentnego za pomocą modeli ilustrujących zakres przepływu turbulencji (np. gazów z dyszy silnika samolotu).
 • arrowTermika i Symulacje gazu rzeczywistego do dokładnego rozwiązywania problemów gazu o wysokim ciśnieniu lub niskiej temperaturze (chłodzenie urządzeń elektronicznych oraz elektrycznych dużej mocy, rozkład temperatury w konstrukcjach poddawanych wpływowi ciepła, termoogniwa)
 • arrowAnalizy przepływu ściśliwego do badania przepływu gazu w poddźwiękowych, transsonicznych(przydźwiękowych) i naddźwiękowych strefach prędkości.
 • arrowObliczanie spadku ciśnienia na rurach za pomocą wartości chropowatości powierzchni
 • arrowOptymalizacja projektowania z wykorzystaniem przepływu opartego na CFD oraz parametrach wymiaru.
 • arrowAnaliza przepływu nie-newtonowskich płynów (np. krew, pasta do zębów, sztuczne zastawki).
 • arrowPrzepływ płynu dla modeli zawierających przemieszczające się powierzchnie i obiekty(turbiny, wirniki itp).
 • arrowAnaliza kawitacji do wskazania obszarów modelu, w których nastąpi kawitacji (dla ściśliwego przepływu wody np. zawory).
 • arrowAnaliza Wilgotności do obliczania wilgotności wewnątrz obudowy do aplikacji kontroli klimatu.
 • arrowDefiniowanie inżynierskich celów symulacji w celu inteligentnego nakładania siatki i kontroli mechanizmu analiz.
 • arrowInteligentne wyznaczanie obszaru roboczego dla przepływów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • arrowOkno kontroli analizy: dynamicznie wyświetlane informacje o przebiegu obliczeń, zbieżności celu (numeryczne i graficzne), konfigurowalne okno dynamicznego podglądu aktualnych wyników analizy.
 • arrowObliczenia grupowe wcześniej zdefiniowanych projektów SolidWorks® Flow Simulation .
 • arrowZintegrowana i w pełni konfigurowalna baza danych właściwości inżynierskich dla gazów, płynów, ciał stałych i materiałów porowatych, definicje krzywych wentylatorów oraz różne jednostki.
 • arrowZintegrowane narzędzie diagnozy do identyfikowania problemów geometrii.

 

Tak zaawansowany zestaw narzędzi symulacyjnych, w pełni zintegrowany z oprogramowaniem SolidWorks, usprawnia pracę projektantów i ekspertów z zakresu symulacji, na każdym etapie opracowywania produktu. Wszechstronna, dobrze przeprowadzona analiza ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji projektu.