SolidWorks Simulation


SolidWorks® Simulation Premium

Jeden z najbardziej obszernych i wyrafinowanych pakietów do analiz inżynierskich Metodą Elementów Skończonych (MES), który jest w pełni zintegrowany z środowiskiem modelowania 3D SolidWorks.

Program posiada wysoko zaawansowane narzędzia do prowadzenia analiz dla zespołów projektowych, kosztujący ułamek ceny najdroższych systemów MES. Każdy inżynier może łato przygotować symulacje w SolidWorks Simulation Premium, która będzie odpowiadała rzeczywistym warunkom.

SolidWorks Simulation pomaga konstruktorom i projektantom:

  • przewidzieć fizyczne zachowanie komponentów jeszcze w fazie projektowania,
  • przeprowadzać analizę nieliniową oraz wpływ na plastik, gumę, polimery i piankę,
  • ocenić zachowanie materiałów kompozytowych,
  • zoptymalizować produkt przed fizycznym prototypowaniem i testowaniem, dzięki informacjom z analizy wykorzystywanym w procesie projektowania,
  • uniknąć kosztownych opóźnień związanych ze zmianą oprzyrządowania i ponownym tworzeniem prototypów.

 

Analiza złożeń
Analizuj interakcje elementów złożenia na monitorze, zanim wydasz fortunę na prototypy. Analizy statycznego i dynamicznego obciążenia pozwolą sprawdzić projekt pod kątem występujących naprężeń i powstałych przemieszczeń.

Analiza elementów plastikowych
Wychwycisz wszystkie zachowania się twojego elementu plastikowego, bez specjalnego szkolenia czy dodatków programowych. Zasymulujesz wszystkie możliwe warunki pracy i wpływ otoczenia na dany element, zoptymalizujesz element pod względem objętości i kosztów.

Symuluj wpływ wibracji
Przewidywanie i kontrola wpływu wibracji lub dynamicznego reagowania układu w produktach z możliwością kompleksowych badań projektowych twoim projekcie (badania przejściowe, harmoniczne i losowe).

Dynamika nieliniowa
Gruntownie przetestujesz i sprawdzisz swój projekt, wykorzystując szerokie możliwości i funkcje programu, włączając analizę przemieszczeń w zakresie nieliniowym, wykorzystasz materiały nieliniowe pracujące dynamicznie podczas analizy części i całego złożenia.

Analiza mechanizmów 
Sprawdź wiele wariantów pracy poszczególnych mechanizmów, bazując na cyfrowym prototypie, aby sprawdzić jak w realnym świecie będzie zachowywał się produkt. Sprawdź kolizje elementów podczas spoczynku i ruchu. Zaoszczędzisz w ten sposób wiele czasu, bo nie będziesz musiał nanosić poprawek na już zbudowany mechanizm.

Prognozowanie Defektu produktu. 
Oszczędzaj czas i koszty prototypów, przy tworzeniu bezpieczniejszych i bardziej trwałych produktów. Przewiduj próg awaryjności konstrukcji ze względu nacisk, przegrzanie, wyboczenia i zmęczenie materiału.

Przewidywanie wyboczenia lub zniszczenia: Dodaj wirtualne siły, ciśnienie, grawitację i siły odśrodkowe do projektu aby określić maksymalne obciążenia przed wyboczeniem. Badanie wpływu różnych materiałów, jak również czynniki izotopowe i ortotropowe.

Symulacja ogrzewania lub chłodzenia: możliwości analizy termicznej pozwalają na łatwe badanie wpływu temperatury na Twoje projekty. Symulacja termicznych warunków brzegowych, przepływu cieczy, cieplno-strukturalnych interakcji i skutków promieniowania w wysokich temperaturach.

Porównanie i Optymalizacja Alternatyw. 
Określ najlepsze rozwiązanie projektowe przez porównanie mocnych stron i żywotności, kosztów i ciężaru. Wykonywanie wszystkich porównań i modyfikacji konstrukcji w środowisku SolidWorks.

Analiza konstrukcji ramowych
Zapewnij swoim konstrukcjom ramowym odpowiednie przygotowanie. Miej pewność, że projekt jest optymalny pod względem doboru profili i wytrzymałości. W pakiecie analiz inżynierskich sprawdzisz oddziaływanie różnych obciążeń. Wszystkie wyniki będziesz miał na ekranie w przystępnym i czytelnym formacie.

Test upadku lub uderzenia
Analiza umożliwiająca sprawdzenie, jak zachowa się element podczas upadku pozwoli zaoszczędzić cenny czas i koszty przeprowadzania fizycznych testów. Dzięki zdefiniowaniu wysokości upadku, rodzaju powierzchni (sztywne czy elastyczne podłoże) oraz położenia obiektu (kąt) można przeprowadzać realistyczne symulacje kolizji pomiędzy częściami lub złożeniami.

Analiza częstotliwościowa
Symuluj, oceniaj i poprawiaj części lub złożenia, które muszą wytrzymać rygory codziennej pracy. Oceń różnice w wydajności systemu do różnych prędkości lub częstotliwości drgań własnych oraz oszacuj czas życia całego produktu.